Конкурс за инспектор дирекция „Надзор на заразните болести“

Обява за конкурс на инспектор

Заповед за конкурс на инспектор

протокол допуснати кандидати НЗБ