Кампания 31.05.2018г.-Световен ден без тютюн

При интерес от страна на гражданите премина съвместната кампания на Регионална здравна инспекция, Община Сливен, Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно информационен център-Сливен, посветена на Световния ден без тютюн- 31 май. Във времето от 11,00 до 13,00 ч. пред сградата на Община Сливен до Стария бряст беше разположен информационно-образователен щанд. Включиха се активни и пасивни пушачи. Измерен бе въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на 42 души. Младежите доброволци към Общински съвет за наркотични вещества представиха свои макети и информационни материали.