Информация относно епидемичната обстановка по отношение на остри респираторни заболявания и грип

През последната седмица общата респираторна  заболяeмост в област Сливен нараства, като най – засегнати са възрастовите групи 0-4 г. и 5-14 години. Извършени са проверки по ОРЗ и Грип в амбулатории за доболнична помощ  и се събират проби от заболели лица.

Информация за начините на заразяване и превенция на заболяването може да се намери: