Информация за епидемиологичната обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания в област Сливен

РЗИ Сливен проследява ежедневно динамиката в заболяемостта от Грип и Остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Сливен. Наблюдава се повишаване на случаите с респираторни заболявания.

През изминалата седмица 02 – 08.01.2023 г. заболяемостта в област Сливен се повишава, което е обичайно за сезона, но все още не са достигнати предепидемични нива на интензивност на епидемичния процес. Най – силно засегнати са децата.

Извършват се проверки в лечебните заведения за болнична и доболнична помощ свързани със събиране на данни за разпространението на ОРЗ и Грип с цел предприемането на необходимите профилактични и противоепидемични мерки

Регионална здравна инспекция Сливен препоръчва:

  • Ограничаване на социалните контакти и избягване събирането на много хора в затворени пространства
  • Да не се провежда самолечение при висока температура, кашлица и други симптоми на грип
  • Да се потърси медицинска помощ при наличие на заболяване
  • Да не посещава  работното място, детското или учебното заведение по време на заболяването

Рискът от усложнения при грипна инфекция е най-висок при децата, бременните жени и хората с хронични заболявания.