Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 на вниманието на медицинските специалисти

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили въпроси, на сайта към Министерство на здравеопазването е публикуван Интерактивен  справочник за лечение на COVID-19. Същият можа да намерите на адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/