Изследване с бърз антигенен тест срещу COVID-19

Материал за изследването с бързи антигенни тестове, предназначен за РУО и училищата във връзка с предстоящото изследване от 25.01.2020 г.

Обща информация

Антигенни тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното изследване.

Бързите антигенни тестове за COVID-19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вирусът SARS-CoV-2 – причинител на заболяването.

При провеждане на изследване с бързи антигенни тестове резултатите са готови в рамките на един час, което позволява лесно и бързо изследване на повече хора за дадено заболяване.

Провеждането на изследвания с бързи антигенни тестове за COVID-19

Целта на настоящото изследване с бързи антигенни тестове е навременно да се открият положителни лица за COVID-19, които може да са без оплаквания (вирусоносители) или с различни по вид клинични симптоми (болни) като повишена температура, кашлица, задух, отпадналост, мускулни болки, хрема, запушен нос, загуба на обоняние или вкус и др.

Изследването е по желание и е предназначено както за педагогически, така и за непедагогически персонал в средното образование в цялата страна.

С провеждането на такова мащабно изследване се цели да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда. Същото ще допринесе и за направата на моментна снимка на реалното разпространение на вирусът SARS-CoV-2 сред населението като цяло.

Подходящ материал за изследване с бърз антигенен тест

Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взима от носоглътката с тампон, подобно на изследването PCR. Възможен е лек дискомфорт при манипулацията.

По време на манипулацията всички присъстващи трябва задължително да са със защитни маски за лице, включително и изследваното лице.

Препоръчително е 30 мин. преди вземането на материала да не се консумират напитки или храни и да не се пуши.

Лица, които не подлежат на изследване с бърз антигенен тест

– нежелаещи

– преболедували от COVID-19

– лица със симптоми за COVID-19 с давност повече от 5 дни

Противоепидемични мерки, които следва да се спазват по време на изследването с бързи антигенни тестове

  1. Задължително се създава организация за недопускане струпване на лица пред и в помещението, определено за вземане на проби. Препоръчително е създаването на график за изследване на желаещите с оглед недопускане на струпвания.
  2. Лица с клинични оплаквания на остро заразно заболяване (като повишена температура, кашлица, задух, отпадналост, мускулни болки, хрема, запушен нос, загуба на обоняние или вкус и др.) не трябва да се изследват в рамките на масовото изследване, а да се насочат за консултация и изследване към личните лекари.
  3. Всички лица спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. и хигиена на ръцете.
  4. Лицата, които извършват лабораторните изследвания са снабдени и използват лични предпазни средства – медицински маски, шлем, ръкавици, предпазно облекло.
  5. Всички лица носят задължително защитни маски за лице.