Изменения на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Изменения на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България са публикувани в ДВ бр.38 от 12.05.2017г., с които може да се запознаете тук:  http://rzi-sliven.org/naredbi/naredba-15-imun_2017/