Издаване на валидни документи за ваксинация или за преболедуване от COVID-19 по смисъла на Заповед №РД-01-733 от 27.08.2021г.

Във връзка с многобройни запитвания, отправени към РЗИ-Сливен, свързани с издаване на  валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед №РД-01-733 от 27.08.2021г.  на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че:

1.От Националната здравно-информационна система (НЗИС) с електронен адрес: https://his.bg можете да изтеглите:

Цифров COVID Сертификат на ЕС за ваксинация

* Ако сте лице със завършен курс на имунизация на територията на Р България ще получите Сертификат за завършен ваксинационен курс.

* Ако сте лице, получило първа доза ваксина извън територията на страната и втора доза ваксина на територията на Р България ще получите Сертификат за завършен ваксинационен курс.

* Ако сте лице, получило първа доза ваксина на територията на Р България (при двудозов ваксинационен курс) след 01.06.2021г. ще получите Сертификат за незавършен ваксинационен курс.

Сертификат за преболедуване

*Ако сте лице,  преболедувало COVID-19, доказано чрез  полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR) или други методи, използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA).

* Ако сте лице,  преболедувало COVID-19, доказано чрез бърз Антигенен тест, който е регистриран в НЗИС.

При липса на техническа възможност за получаване на цифров сертификат  преболедувалите могат да получат от лабораториите, извършили изследването „Аналогичен документ“, съдържащ същите данни като цифров сертификат.

Въпреки че съгласно Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент валидността на сертификата за преболедували е 180 дни, във връзка с новите противоепидемични мерки, за територията на България за нуждите на държавния здравен контрол се приема валидност от 1 година от датата на положителен тест.

2. Aко сте лице със завършен ваксинационен курс извън страната е необходимо да получите информация за начина, по който може да се изтегли в електронен формат Сертификат за ваксинация от държавата, в която е завършен ваксинационния курс.

3. Лица, които са със завършен ваксинационен курс извън територията на страната и няма техническа възможност за получаване на цифров сертификат могат да използват „Аналогичен документ“, съдържащ същите данни като цифров сертификат.

4. Към момента няма възможност за въвеждане в Информационната система на трета (бустерна доза) на лица, със завършен ваксинационен курс извън територията на страната и получаване на Цифров Сертификат.