Здравна награда на ЕС за градовете, неправителствените организации и училищата, които се стремят да предотвратят и намалят затлъстяването при деца и младежи (6-18 години)

Регионална здравно инспекция –Сливен уведомява, че Европейската комисия посвещава тазгодишната награда на ЕС за здравето на инициативи на градове, неправителствени организации (НПО) и училища, които са допринесли или допринасят за по-високо ниво на общественото здраве в Европейския съюз чрез предотвратяване и намаляване на затлъстяването при децата и младите хора (6 – 18 години).

Наднорменото тегло и затлъстяването са предизвикателство в световен мащаб и в ЕС. Въпреки действията на европейско равнище, които да обърнат нарастващите тенденции, делът на населението с наднормено тегло или затлъстяване остава тревожно висок както за възрастните, така и за децата и младите хора. Силната ангажираност на градовете, НПО и училищата е от решаващо значение за ефективното справяне с тази тревожна тенденция. Ситуацията е особено важна за децата и младите хора, тъй като те са нашите най-уязвими граждани. Децата и младите хора трябва да бъдат защитени от ранна възраст от хронични заболявания, произтичащи от наднорменото тегло и затлъстяването и от свързаните с тях здравни и икономически проблеми, които те ще трябва да носят през целия си живот.

Практиките, подадени по тази покана, не трябва да са приключили преди 1 януари 2016 г. Тези инициативи може да са приключили или все още да продължават в момента на стартиране на поканата за представяне на кандидатури. Инициативите биха могли да включват например действия за повишаване на осведомеността и кампании за предотвратяване и намаляване на наднорменото тегло с подкрепата на движение за здраве или ангажиране с помощта на здравни специалисти за обучение и др.

Допустими са само заявления от организации, установени в една от следните държави: държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия, както и страни, които имат двустранно споразумение с Европейския съюз за Третата здравна програма на ЕС 2014-2020 г. (Сърбия, Молдова и Босна и Херцеговина).

Европейската комисия призовава НПО, градове и училища, базирани в Европейския съюз и активни в областта на превенцията и намаляването на наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст, да представят подробности за своите успешни инициативи.

От подадените инициативи в отговор на поканата, ще бъдат подбрани три инициативи за всяка категория, като една от всяка категория ще бъде призната за изключителна и ще получи награда от 100 000 евро:

Здравната награда на ЕС се финансира по Третата здравна програма 2014-2020 г.

Награда за град: 100 000 евро

Награда за НПО: 100 000 евро

Награда за училище: 100 000 евро

Крайният срок за кандидатстване е 13 май 2019г.

Подробна информация за условията за кандидатстване и правилата за награждаване в различните раздели могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en

https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en