За целите на надзора на инфекции, предавани с 2019-nCoV Дeфиниция за случай на нов коронавирус(2019-nCoV)

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се изменят в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус (Възможен случай)

А. Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните симптоми: кашлица, зачервено гърло, затруднено дишане), изискващи или не хоспитализация

И

В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии:

  • близък контакт с вероятен или потвърден случай на 2019-nCoV

ИЛИ

  • анамнеза за пътуване  в области с настоящо предаване на 2019-nCoV

ИЛИ

  • заболелият е работил или е посетил лечебно заведение, в което се лекуват болни с 2019-nCoV.

Близкият контакт се определя като:

• излагане на болнична експозиция, включително полагане на директни грижи за пациент с nCoV, работа с медицински персонал, заразен с nCoV, посещение на пациенти или престой в същата среда с пациент с nCoV;

• работа в непосредствена близост или споделяне на едно помещение с пациент с nCoV;

• пътуване заедно с пациент с nCoV във всякакъв вид транспортно средство;

• съжителство в едно домакинство с пациент с nCoV.

За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни след появата на оплаквания.  

Области с настоящо предаване на 2019-nCoV*

Континент  Държава / Територия / Област
Азия  континентален Китай (всички провинции)

* Областите, където е установено разпространение на вируса в общността (areas with presumed ongoing community transmission of 2019-nCoV) се обновяват спрямо епидемиологичната ситуация. Въпреки, че към 03.01.2020 г. са идентифицирани случаи и в други държави, основната част от заболелите са в Китай, където броят на случаите предполага наличието на реално разпространение в цялата общност и съответно висок риск при посещение на държавата. Постоянно актуализирана информация за областите, където е установено разпространение на вируса в общността, може да се намери на страницата на Европейския център за превенция и контрол на болестите: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

Вероятен случай

Съмнителен случай, за който тестването за 2019-nCoV е неубедително или тестването за коронавируси е с положителен резултат.

Потвърден случай

Случай с лабораторно потвърдена инфекция с 2019-nCoV, независимо от клиничните симптоми

Критерии за първоначално изследване за 2019-nCoV:

Навременното лабораторно потвърждаване на случаите е необходимо за осигуряване на бързо и ефективно издирване на контактните, прилагане на противоепидемични мерки и мерки за контрол на инфекциите, съгласно националните препоръки и събиране на необходимата епидемиологична и клинична информация.

Всяко лице, което отговаря на критериите за съмнителен случай, трябва да бъде изследвано за 2019-nCoV. Лабораторното изследване трябва да започне незабавно.

Видове материали за изследване

Трябва да се има предвид бързото пробонабиране на следните материали:

Когато е възможно, трябва да се съберат проби и от горната и от долната част на дихателните пътища:

Проби от долни дихателни пътища:

  •  бронхоалвеоларен лаваж;
  • ендотрахиален аспират;
  • храчка

Проби от горни дихателни пътища:

  • назофарингеален секрет;
  • орофариенгеален секрет;
  • назофарингеален аспират или назална промивка

Пробонабирането следва да се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за недопускане възникването на ВБИ.