Заявление за достъп до обществена информация-Приложение 1

Заявление за достъп до обществена информация- приложение 1