Заповед РД-19-90 от 11.03.2021г. противоепидемични мерки на територията на област Сливен 12.03-02.04.2021г.

http://rzi-sliven.org/wp-content/uploads/2021/03/Image_00029.pdf