Заповед на министъра на здравеопазването за местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г.