Заповеди на Министъра на здравеопазването за въведените противоепидемични мерки, свързани с опасността за общественото здраве от пандемичното разпостранение на COVID-19

Със всички заповеди на Министъра на здравеопазването за въведените противоепидемични мерки, свързани с опасността за общественото здраве от пандемичното разпостранение на COVID-19, можете да се запознаете тук:
https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/