Епидемия от вируса Зика -информация за гражданите на ЕС, пътуващи до засегнати райони

информация вирус Зика 23.06.2016