Епидемичната обстановка в областта по отношение на грип и ОРЗ към 26.01.2023г.

Към 26.01.2023г. регистрираната заболяемост от Грип и ОРЗ в обл. Сливен се задържа на високи нива. Най – засегната е възрастовата група 5 – 14 години.

На 30.01.2023г.  ще се проведе заседание на Областния оперативен щаб за  Грип и ОРЗ и ще се обсъди необходимостта от въвеждане на допълнителни временни противоепидемичните мерки.

РЗИ-Сливен продължава проследяването на заболяемостта на територията на областта, провеждането на филтър в детските и учебни заведения и мониторинга на отсъстващите ученици по учебни заведения и общини.