Епидемиологично проучване за Бруцелоза- текуща информация

По повод констатирани случаи на Бруцелоза по дребни преживни животни в област Сливен, до 31.08.2017 г. Регионална здравна инспекция Сливен е изпратила 59 проби на контактни лица (стопани, членове на семейства, помагащи в отглеждането на животните, ветеринарни специалисти, консуматори на продукти от болните животни) за серологично изследване в Референтната лаборатория по особено опасни бактериални инфекции към Национален център по заразни и паразитни болести-София.

При двама от контактните лица, обслужвали заразени животни, пробите са положителни за заболяването Бруцелоза. Към момента те са без субективна симптоматика и подлежат на медицинско наблюдение.

Общопрактикуващите лекари в областта са уведомени за епидемиологичната обстановка в областта и за насочване на пациентите за консултация със специалист по инфекциозни болести.

Епидемиологичното проучване продължава.