Епидемиологично проучване-Бруцелоза

По повод констатирани случаи на Бруцелоза по дребни преживни животни, Регионална здравна инспекция – Сливен провежда епидемиологично проучване сред контактните лица. В хода на проучването се взема кръв на стопани, членове на семейства и ветеринарни лекари за серологично изследване в Референтната лаборатория по особено опасни инфекции към Национален център по заразни и паразитни болести-София.

При проведеното епидемиологично проучване към момента, за двама от контактните лица, обслужвали заразени животни пробите са положителни за заболяването Бруцелоза.

Уведомени са личните лекари за насочване на пациентите за консултация със специалист по инфекциозни болести. Заболелите лица подлежат на задължителна хоспитализация.

Епидемиологичното проучване продължава.