Епидемиологична обстановка по отношение на Грип и ОРЗ в област Сливен към 05.02.2020г.

При проследяване динамиката в заболяемостта от Грип и Остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на обл.Сливен през изминалата седмица се наблюдава понижаване на броя на случаите с респираторни заболявания. Намалява интензивността на епидемичния процес.

С цел ограничаване разпространението на Грип и ОРЗ, РЗИ-Сливен напомня да се избягва самолечението и да се търси лекарска помощ още при първите симптоми, за назначаване на съвременно лечение. Да не се посещава работното място, детското или учебното заведение по време на заболяването. Да се спазва Респираторен етикет – закриване на устата и носа си при кихане и кашляне. Препоръчва се да се използват еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба да се унищожават.