Епидемиологична обстановка в област Сливен към 15.01.2019 г.

Динамиката в епидемиологичната обстановка по отношение на грипа в област Сливен се проследява ежедневно от Регионална здравна инспекция Сливен чрез събиране и анализиране на информация от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ .

През изминалата седмица 7.01.2019 – 13.01.2019 г. заболяемостта в област Сливен се повишава, което е обичайно за сезона, но все още не са достигнати предепидемични стойности. Най – силно засегнати са децата.

Регионална здравна инспекция Сливен препоръчва:

  • Ограничаване на социалните контакти и избягване събирането на много хора в затворени пространства;
  • Да не се провежда самолечение при висока температура, кашлица и други признаци на грип;
  • Да се потърси медицинска помощ при наличие на симптоми на грип;
  • Да не посещава  работното място, детското или учебното заведение по време на заболяването.

Рискът от усложнения при грипна инфекция е най-висок при децата, бременните жени и хората с хронични заболявания.