Експерт от РЗИ-Сливен ще участва в междуведомствена работна група

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 24.09.2020г. е създадена работна група, за изготвяне проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2005 г. за реда за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции. В състава са включени експерти от Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, медицински университети в страната, регионални здравни инспекции от Варна, Стара Загора и Сливен, университетски клиники. Регионална здравна инспекция-Сливен е представена от д-р Даниела Калева. Работната група следва да изготви мотиви към проекта в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове.