До ръководителите на ЛЗ, относно медицинско обслужване на здравнонеосигурени бременни и родилки Относно: Медицинско обслужване на здравнонеосигурени бременни и родилки

Писмо на директора на РЗИ-Сливен до ръководителите на лечебни заведения на територията на област Сливен  относно:  Медицинско обслужване на здравнонеосигурени бременни и родилки тук: Медицинско обслужване на неосигурени бременни и родилки