До ръководителите на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ медицинска помощ

 Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция гр. Сливен се намира на разположение План-разписание на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център” гр. София за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2019 г.

 При заявяване на обучения, да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

 План-разписанието е качено в Интернет-страницата на „Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас” – раздел Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

 Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02/960 4947 или 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.