До лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция гр. Сливен се намира на разположение ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – тематични курсове и индивидуално обучение през 2019 година в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД гр. София, за сведение.