Дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално-предавани инфекции в Република България 2017-2020

През м. октомври и м. ноември 2017 г. РЗИ-Сливен със съдействието на здравни медиатори, организира и провежда  дейности  на  терен за предоставяне на възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ и други сексуално-предавани инфекции при лица от високо рискови групи.

Кръвните проби ще се набират от различни населени места на областта чрез мобилен кабинет. Изследванията ще се проведат в лаборатория на РЗИ-Сливен.