Дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести през м.март 2022г.

В изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести, през месец март 2022 година Регионална здравна инспекция –Сливен организира обучителни мероприятия сред ученици на възраст 4-7 клас. Обхванати бяха четирите основни фактора- здравословно хранене, физическа активност, употреба на тютюн, тютюневи изделия  и алкохол.

В ОУ „Хр. Ботев“ гр. Сливен и ОУ „Хр. Ботев“ с. Самуилово бяха проведени разговори с учениците, направени бяха демонстрации  на Алко очила и пушеща кукла Сю, подреждане на магнитна хранителна пирамида, измерване на въглероден оксид в издишан въздух и количество на карбоксихемоглобин в кръвта, както и изчисляване индекс на телесна маса. Информацията представена на децата под формата на игри и чрез  демонстрации предизвика интереса на подрастващите и тяхното активно участие.

В ОУ „Бр. Миладинови“ – гр. Сливен бяха проведени спортни занимателни игри с демонстрационен характер с ученици от 5 и 6 клас.

На децата бяха предоставени информационно-образователни материали за вредата от алкохола и тютюнопушенето, нездравословното хранене и ниската физическа активност и предметни награди осигурени със средства по Програмата.