Дарение за университетската библиотека на Медицински университет – Варна

Д-р Константин Дишлиев получи благодарствен адрес за направено дарение на университетската библиотека на Медицински университет – Варна. Благодарственият адрес е подписан лично от проф. д-р Красимир Иванов – Ректор на Медицински университет – Варна.

В доставянето на книгите участваха служители на Регионална здравна инспекция-Сливен и Регионална здравна инспекция-Варна. 217 тома медицинска литература, събирани с години от семейство Дишлиеви, вече са на разположение на студентите.