Графици за извършване на профилактични прегледи на територията на област Сливен, регламентирани със Заповед на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2020г. по Национален план за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия на Р България за интегриране на ромите 2015-2020

График за извършване на прегледи на територията на област Сливен мобилни кабинети Медицински център „Д-р Г.В.Миркович” :