Възможност за специализирана подкрепа на деца в риск

На 20.04.2016г. в Областна администрация – Сливен се проведе заседание на Областна координационна група за подпомагане изпълнението на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”, реализиран от УНИЦЕФ България. В работата на координационната група взе участие представител на Регионална здравна инспекция – Сливен.
Използваме възможността да уведомим ръководителите на лечебни и здравни заведения за възможността, децата в риск да получат специализирана подкрепа от експертите на Комплекс за услуги на деца в конфликт със закона и Център за психологическа подкрепа на деца и семейства, разкрити на територията на гр. Сливен.
За повече информация може да се обърнете: detskaimladejkazona@abv.bg или cpp.sliven@gmail.com