Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV