Вредата от употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим

Първият международен договор за обществено здраве в Света е Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, която влиза в сила на 27 февруари 2005 година. Целта е да се предпазят настоящите и бъдещите поколения от унищожителните здравни, социални, екологични и икономически последици от употребата на тютюн и излагането на тютюнен дим.

България е ратифицирала Рамковата конвенция за контрол на тютюна, която влиза в сила за нашата страна на 05.02.2006 година.

Конкретните направления на контрола върху тютюнопушенето включват законодателни актове свързани с: рекламиране и спонсориране на тютюневи изделия, тютюнопушене на закрити и обществени места, регламентиране продажбата на тютюневи изделия и други. Осигуряването на среда, свободна от тютюнев дим, е едно от основните направления на контрола на тютюнопушенето. То е свързано с правото на непушачите да живеят и работят в „среда свободна от тютюнев дим“. Въвеждането на тотална забрана за тютюнопушене на обществени места цели значително да се промени социалното възприемане на тютюнопушенето като опасно и вредно обществено поведение.

Изчислено е, че приблизително 650 000 граждани на Европейския съюз умират преждевременно всяка година заради употребата на тютюн, в това число непушачи, изложени на пасивно тютюнопушене.

Тютюнопушенето е една от основните предотвратими причини за възникване на редица заболявания. Близо 13 милиона души в Европейския съюз страдат от едно или повече заболявания от шестте основни категории болести, причинявани от употребата на тютюневи изделия /независимо дали става дума за цигари, пури, лули или пасивно пушене/, това са: инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, запушване на артериите и др. сърдечносъдови заболявания; бронхит и други инфекции на долните дихателни пътища; хронична обструктивна белодробна болест; астма; карцином на белия дроб, панкреаса, хранопровода, стомаха, бъбреците и др.

За последствие от тютюнопушене може да се мисли при: импотентност, безплодие, извън-маточна бременност, аборти, ранна менопауза, остеопороза, пожълтяване и сбръчкване на кожата, пожълтяване на зъбите, пръстите и ноктите.

Рискът за здравето се увеличава с нарастване броя на изпушваните цигари на ден, с продължителността на тютюнопушенето, с по-ранната възраст на пропушване и с по-дълбокото вдишване на дима.

Политиката за среда без тютюнев дим цели да предпази непушачите от въздействието на цигарения дим, да намали негативния ефект от тютюнопушенето, да стимулира отказването от опити за пушене и да намали пушенето.

Допълнителна подкрепа и съвет може да получите в кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ-Сливен, ул. „Пейо Яворов” № 1,гр. Сливен, тел. 044 616 200/239/ или по електронна поща, на e-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bg