Високата консумация на сол крие здравни рискове

Прекомерната употреба на сол (натриев хлорид), основен източник на натрий в храненето има неблагоприятни въздействия върху здравето. Съществуват научни доказателства, че при увеличаване на хранителния прием на готварска сол стойностите на артериалното налягане се повишават. В множество международни проучвания е установена връзка между прекомерната употреба на сол и последващото развитие на артериална хипертония.

Повишеното артериално налягане е изключително важен и с висока степен на разпространение рисков фактор за сърдечно-съдови и бъбречни заболявания, включително инсулти, коронарна болест, нарушения на сърдечната и бъбречна дейност. Повишеното артериално налягане заема първо място от всички рискови фактори като причина за смърт в световен мащаб.

Намаляването консумацията на сол допринася за намаляване на честотата на разпространение на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност и по този начин води до значително спестяване на здравните разходи.

Високата консумация на сол се свързва също с повишен риск за рак на стомаха, нарушения функциите на бъбреците, усложнения при бъбречни заболявания и остеопороза. Намаляването консумацията на сол може да редуцира риска от тези заболявания и здравни проблеми.

Данни от проведеното през 2014 г. в България национално представително проучване на рисковите фактори, в рамките на Националната програма по превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г. показват, че средният дневен прием на натрий при всички изследвани лица, разпределени по възраст и пол, е над горната граница за нерисков хранителен прием.

Данните от проведено през 2016 г. национално представително изследване на екскреция (отделяне) на натрий в случайна порция урина при лица над 15 годишна възраст, показват, че среднодневната изчислена консумация на сол е 12 г и надхвърля значително препоръчваните нива за дневен прием. Най-високи нива на среднодневен прием на сол се установяват при мъжете на възраст 20-39 години (13,6 г/ден) и при жените на възраст 15-19 години (13,5 г/ден).

Световната здравна организация и Световният фонд за изследване на раковите заболявания, препоръчват консумация на сол до 5 г дневно. Европейските препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и Европейските препоръки за лечение на артериална хипертония подчертават факта, че ограничението на приема на готварска сол чрез храната е част от здравословния начин на живот и трябва да се препоръчва както на лица с вече установени сърдечно-съдови заболявания, така и на индивиди без такива.

                                                        по материали на НЦОЗА „Стратегия за редукция на солта“-2017 г.