ВАЖНО! На вниманието на ръководителите на лечебните заведения

Препоръки до всички медици и техните екипи, работещи на първа линия с пациенти (спешни медици, работещи в диагностично-консултативните блокове и приемните кабинети, общопрактикуващи лекари и специалисти), както и медицинските специалисти от стационарите (извън инфекциозните отделения) да работят с всички необходими лични предпазни средства.