Брой на местата за специализанти по клинични специалности за 2019г. и 2020 г., за които държавата ще финансира обучението

Брой на местата за специализанти по клинични специалности за 2019г. и 2020 г., разпределени по специалности и по бази за обучение, за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42 б от Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност и в системата на здравеопазването.

Приложение:

 Заповед № РД-19-6/ 31.10.2019г.

Заповед  № РД-19-8/23.12.2019г.