Безплатни скринигови прегледи на здрави граждани за диабет тип 2

Регионална здравна инспекция – Сливен организира скринингови изследвания за диабет тип 2 на здрави граждани, във връзка с реализиране на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. и Заповед № РД-01-594/ 16.11.2022 г. на министъра на здравеопазването,

Кампанията ще се реализира на територията на област Сливен в периода 25.11-09.12.2022 г.

Медицинските изследвания ще се провеждат в лаборатория „Рамус“.

Гражданите, които проявяват интерес, ще могат да направят своето безплатно изследване на кръвна захар на следните адреси:

Гр. Сливен, ул. „Криволак“ №7; гр. Сливен, ул. „Бъкстон“ №2 – всеки работен ден от 8,00 до 11,00 ч.

гр. Нова Загора, ул. „Диньо Нойков“ № 39 и гр. Нова Загора, ул. “Петър Бакалов“ №1 – всеки работен ден от 7,30 до 11,00 ч.

гр. Твърдица, ул. “Нов живот“ №9 – всеки работен ден от 7,30 до 09,00 ч.

гр. Котел, ул. “Раковска“ №3 – вторник, сряда и петък от 8,30 до 11,00 ч.

Важно е да не се приема храна или напитки освен вода, преди изследването на кръвната захар.