Апарат Smokerlyzer за измерване количеството въглероден монооксид в издишан въздух

НА ВНИМАНИЕТО НА

ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Регионална здравна инспекция-Сливен разполага с апарат Smokerlyzer за измерване количеството въглероден монооксид в издишан въздух. Апаратът дава възможност за бърз и лесен дихателен тест, който показва количеството въглероден монооксид в издишания въздух (ppmCO), което е мярка за изчисление на съдържанието на карбоксихемоглобина в кръвта (%COHb). Показанията от теста могат да са част от мотивацията на пушачи за отказване от цигарите.

За измерване нивото на въглеродния монооксид и консултация при отказване от тютюнопушене, желаещите пушачи могат да се обръщат към отдел „Държавен здравен контрол“ на РЗИ-Сливен, етаж 3, телефон за връзка: 044/ 616 239.