Анкетно проучване „Физическа активност и здраве“

През месец май 2017г. експерти към отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална извърши анкетно проучване сред ученици от гр. Сливен.

Целта беше установяване нивото на двигателната активност и информираност на децата за ролята и значението на физическите упражнения и спорта в укрепване на здравето.

Участие в проучването взеха 107 ученика на възраст 14 – 18 години, избрани на случаен принцип от четири учебни заведения на територията на град Сливен: СУ „П. К. Яворов”, ППМГ „Д. Чинтулов, ПГЕЕ „М. Кюри” и ПГХТ „Н. Неделчев”.

Повече информация можете да намерите тук:  Анкетно проучване – Физическа активност и здраве