Отчет за дейността на Регионална здравна инспекция-Сливен през 11 седмица (12.03.-16.03.2018 г

Отчет за дейността на Регионална здравна инспекция-Сливен през 11 седмица (12.03.-16.03.2018 г