Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 47-ма седмица (18.11.-22.11.) 2019г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 47-ма седмица (18.11.-22.11.) 2019г.