Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 44-та седмица 28.10-01.11.2019г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 44-та седмица 28.10-01.11.2019г.