Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 43-та седмица 21.10-25.10.2019г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 43-та седмица 21.10-25.10.2019г.