Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 42-ра седмица (15.10.-19.10.)2018г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 42-ра седмица (15.10.-19.10.)2018г.