Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 42-ра седмица (18.10.-24.10.2021г.)

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 42-ра седмица (18.10.-24.10.2021г.)