Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 41-ва седмица (07.10.-11.10.) 2019г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 41-ва седмица (07.10.-11.10.) 2019г.