Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 39-та седмица (27.09.-01.10.2021г.)

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 39-та седмица (27.09.-01.10.2021г.)