Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 33-та седмица (16.08.-20.08.2021г.)

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 33-та седмица (16.08.-20.08.2021г.)