Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 32-ра седмица 06.08.-10.08.2018 г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 32-ра седмица 06.08.-10.08.2018 г.