Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 27-ма седмица (02.07.-06.07.) 2018 г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 27-ма седмица (02.07.-06.07.) 2018 г.