Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 27-ма седм. (01.07-05.07.)19г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 27-ма седм. (01.07-05.07.)19г.