Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 22 седмица 27.05-31.05. 2019г.

Обобщен отчет на РЗИ-Сливен за 22 седмица 27.05-31.05. 2019г.