Обобщен отчет за дейността на РЗИ-Сливен 24-та седмица 10. 06-14.06. 2019г

Обобщен отчет за дейността на РЗИ-Сливен 24-та седмица 10. 06-14.06. 2019г